Menu {{ 'Sluit menu'|t }}

Partners

Lokale Helden is een initiatief van Poppunt in samenwerking met Cera

Poppunt vzw, organisator van Lokale Helden, is het aanspreekpunt voor alle muzikanten, dj’s en producers in Vlaanderen. We zorgen voor info en advies; van tips & tricks bij de aankoop van je eerste instrument of bouw van een repetitiekot tot zakelijk advies rond auteursrechten, het uitbrengen van een eerste plaat, geld verdienen als artiest, enz.

Daarnaast zorgen we met ons kansenplatform vi.be  voor podium- en mediakansen  voor onze doelgroep; van beginners tot bijna-pro’s, iedereen kan er een profiel aanmaken en op grote en kleine festivals, clubs, concoursen, radiostations, enz. belanden.
Cera - samen investeren in welvaart en welzijn: Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëren we samen economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:
  • We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep
  • We realiseren positieve impact in onze samenleving
  • We genieten van unieke voordelen
Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan honderd jaar de basis voor ons ondernemerschap.

Integratiepact

Met Lokale Helden gaan we ook de uitdaging aan om mensen met een migratiegeschiedenis aan te spreken vanuit de verbindende kracht van muziek. We willen inclusief vanuit het Lokale Helden-project specifiek voor hen toegang creëren tot speel- en organisatiekansen, hiermee het publiek uit de verschillende gemeenschappen samen brengen en zo ook lokale besturen inspireren om hen alerter, bekwamer en actiever op zoek te laten gaan naar mogelijkheden om via muziek culturen te verbinden.
Hiervoor bundelen we de krachten met het Internationaal Comité en krijgen we de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse Overheid. Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF.

Het Internationaal Comité is een multiculturele federatie van meer dan 320 verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Elke vereniging heeft een zelfstandige werking, en een unieke samenstelling qua nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses.
Het IC verandert de samenleving vanuit de sterktes en het perspectief van mensen en gemeenschappen met een migratiegeschiedenis. Daarom focust het IC als federatie op drie ‘sleutelthema’s’: onderwijs & ouderondersteuning, tewerkstelling en actief burgerschap. Rond elk thema werkt de federatie aan het dichten van de onaanvaardbare kloof die minderheden hebben t.o.v. de rest van de samenleving.
Dit project kwam tot stand met de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse Overheid. "Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, via AMIF".

Mediapartners

Deze mediapartners zetten mee de schouders onder dit project:

Structurele partners

Projectparters

Deze organisaties werken mee aan Lokale Helden door hun kennis met ons te delen, hun netwerk aan te sporen deel te nemen, en mee te communiceren over het project:

Promoot, begeleidt en ondersteunt sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ten voordele van maatschappelijke uitdagingen
Dēmos is een team nomadische kenniswerkers. Ze volgen maatschappelijke ontwikkelingen die de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector vormgeven en werken aan gelijkheid en participatie. Ze staan voor cultuur, jeugdwerk en sport die aansturen op maatschappelijke veranderingen en bouwen aan een meer open, inclusieve en democratische samenleving.
Tweeperenboom is een coöperatieveorganisatie van diverse experten, gespecialiseerd in transitie- en doorbraaktrajecten vanuit diverse invalshoeken.

Tweeperenboom begeleidt organisaties en mensen om te groeien en te versnellen en op deze manier wendbaar te zijn in een steeds sneller veranderende wereld.
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Cultuur in't Meetjesland
Samenwerkingsverband van alle cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant
Broedplaats voor Amateurkunsten
Cultuurcentrum Gent, Gent cultuurstad
De federatie van jeugdhuizen in Vlaanderen

Cultuurconnect slaat een brug tussen lokale cultuurhuizen, bibliotheken, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven. Samen gaan we voor digitale innovatie in kunst en cultuur, zodat we ook morgen relevant blijven. 
De meest volledige agenda voor cultuur en vrije tijd in Vlaanderen en Brussel.
1